นายกฯ เชิญชวนประชาชนใช้งาน GovChannel

นายกฯ เชิญชวนประชาชนใช้งาน GovChannel

​          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนและเชิญชวนประชาชนชาวไทย ให้เริ่มการใช้จริงผ่านช่องทางดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่น่าสนใจของ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย "คอมพิวเตอร์" จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บหรือ Portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ GovChannel.go.thโดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น 

​Reference=https://www.egov.go.th

Rate this blog entry:
ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559
Poem
 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events