ร่วมพิธีสวนสนาม

__0007
​ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วม "พิธีสวนสนาม" ณ ศาลากลางจังหวัด เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
956 Hits
0 Comments

แห่เทียนเข้าพรรษา

39
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแดพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2130 Hits
0 Comments

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสนอง

18
คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสนอง สงวนทรัพย์ ณ วัดจุกเฌอและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1797 Hits
0 Comments

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

18
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2431 Hits
0 Comments

นักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

01
นักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ พุทธสมาคมฉะเชิงเทรา   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1470 Hits
0 Comments

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม

11
โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1339 Hits
0 Comments

ตรวจเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2560

22813
​          อาจารย์เชาว์  จันทนา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนศรีวรการ โดยผลการตรวจสอบ โรงเรียนศรีวรการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูก...
Continue reading
Rate this blog entry:
953 Hits
0 Comments

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One

01
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2550 แปดริ้วเมืองคนมีธรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2412 Hits
0 Comments

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

001
  โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวน 106 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,400 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯเ ป็นประธานในพิธี ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1193 Hits
0 Comments

วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

09
วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น"วันดื่มนมโลก" (World milk day) โรงเรียนของเราได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนของเราได้ดื่มนมเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการดื่มนม และบริษัทไมโล ได้นำเครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น    ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2082 Hits
0 Comments

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

05
โรงเรียนศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
921 Hits
0 Comments

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ร้้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560

0000
​          โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่รั้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560" โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติตนในการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนในรั้วศรีวรการ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อเรื่องความกตัญญู จากพระ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1062 Hits
0 Comments

"7 รอบ 84 ปี" วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

31
            ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน " 7 รอบ 84 ปี" วันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และคุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1289 Hits
0 Comments

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

01
บรรยากาศการอบรมสะเต็มวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พร้อมกับการทดสอบออนไลน์ระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ และกล่าวปิดการอบรมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณกฤษณ์  ทิวาวรรณวงศ์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
792 Hits
0 Comments

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

31
บรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ณ ศูนย์สะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1044 Hits
0 Comments

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

14
ศูนย์สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์สะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1151 Hits
0 Comments

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทย ​​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2108 Hits
0 Comments

ไหว้พระแสวงบุญและทัศนศึกษาดูงาน

ไหว้พระแสวงบุญและทัศนศึกษาดูงาน
                ​ ผู้อำนวยการพรวิจิตร   วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เดินทางไปไหว้พระแสวงบุญ ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และหลังจากเสร็จสิ้นการไหว้พระแสวงบุญแล้ว ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต วัฒนธรรมความ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1388 Hits
0 Comments

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
​          สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และทางสถาบันฯต้องขอขอบพระคุณแ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1181 Hits
0 Comments

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559
​            สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระดับอนุบาล 3 โรงเรียนศรีวรการ และโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว โดยได้รับเกียรติจาก   รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์...
Continue reading
Rate this blog entry:
1728 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events