อหิวาต์เทียม

อหิวาต์เทียม
​ อหิวาต์เทียม เป็นประเด็นร้อนกับการพบการปนเปื้อนของ "เชื้ออหิวาต์เทียม" หรือ เชื้อวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (  vibrio  Parahaemolyticus) ในเลือดไก่ข้าวมันไก่บริเวณเขตจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหลายราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้...
Continue reading
Rate this blog entry:
1863 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events