ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC" และร่วมพิธีรับรางวัล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเอกชนดีเด่น ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562

14
  ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC" และร่วมพิธีรับรางวัล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเอกชนดีเด่น ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
922 Hits
0 Comments

โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

02
โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
2274 Hits
0 Comments

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

0_25620130-073622_1
 ตัวแทนครูโรงเรียนศรีวรการรับเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Rate this blog entry:
920 Hits
0 Comments

ประชุมผู้ปกครองและแนะแนวการศึกษาต่อ

01
 โรงเรียนศรีวรการ จัดการประชุมผู้ปกครองและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์ เป็นประธานพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโรงเรียนศรีวรการ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
810 Hits
0 Comments

พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2561

01
 โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงสำนึกที่ดีงาม และความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และจัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างครูและนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนอกจากนี้...
Continue reading
Rate this blog entry:
872 Hits
0 Comments

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

09
คณะผู้บริหาร และคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)  
Rate this blog entry:
1060 Hits
0 Comments

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนดอนทอง

0_25620119-115411_1
         ผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ  ได้นำคณะผู้บริหาร และครู ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนดอนทอง โดยได้รับเกียรคิจาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1066 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562

04
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน กิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร ขนม และจัดเกมต่างฯให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการนี้ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้ปก...
Continue reading
Rate this blog entry:
782 Hits
0 Comments

กิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

0_25620117-080755_1
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการนำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยมีการนำเครื่องอุปโภค บริโภค การเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดเกมสอยดาว ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนาน ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที...
Continue reading
Rate this blog entry:
1050 Hits
0 Comments

พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปีและกิจกรรม Merry christmas and Happy new year

01
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปีและจัดกิจกรรม Merry christmas and Happy new year โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมอวยพร คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ ปรึกษา ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบัน ฯ และคณะผู้บริหาร กิจกรรมมีการทานเลี้ยงร่วมกัน ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
952 Hits
0 Comments

กิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

01
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส 20 โรงเรียน จำนวน 200 คน และผู้ยากไร้ จำนวน 150 ครอบครัว และกิจกรรมมีการออกสลากคริสต์มาส ซึ่งมีของรางวั...
Continue reading
Rate this blog entry:
818 Hits
0 Comments

ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2019

01
 ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2019 ของสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 โรงพยาบาล นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
830 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ จัดงาน Thank you Party

01
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ จัดงาน Thank you Party เพื่อขอบคุณหน่วยงานราชการ ผู้มีเกียรติที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ตลอดจนคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และได้มอบของรางวัล จำนวน 30 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดเซนต์แอนโทน...
Continue reading
Rate this blog entry:
814 Hits
0 Comments

"พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ" จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ ครบรอบ 6 ปี

01
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัด "พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ" จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ ครบรอบ 6 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธาน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าอาคารสว่างอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศร...
Continue reading
Rate this blog entry:
913 Hits
0 Comments

พิธีสวดพระกุมาร

0_25611209-030511_1
         คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับพระกุมาร พร้อมคณะสภาภิบาลวัดเซนต์แอนโทนี โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่ออันตนสรวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนีเป็นประธานในการ...
Continue reading
Rate this blog entry:
811 Hits
0 Comments

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

05
 โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
Rate this blog entry:
872 Hits
0 Comments

กิจกรรม "Sriworakarn On Stage 2018 ภายใต้แนวคิด SWK 4.0 ตามรอยพ่อ 2018"

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "Sriworakarn On Stage 2018 ภายใต้แนวคิด SWK 4.0 ตามรอยพ่อ 2018" โดยได้รับเกียรติจาก รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงต่างๆของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการมอบโล่ให...
Continue reading
Rate this blog entry:
1548 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมพิธีบูชามิสซา

01
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ครอบครัววรศิลป์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมพิธีบูชามิสซารำลึกถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์(ครบรอบ 27 ปี) มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์(ครบรอบ 38 ปี) จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์(ครบรอบ 6 ปี) และครูผู้ล่วงลับ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประ...
Continue reading
Rate this blog entry:
789 Hits
0 Comments

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0_25611125-102857_1
 โรงเรียนศรีวรการนำคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
Rate this blog entry:
771 Hits
0 Comments

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสร้างการรับรู้สู่สายอาชีพ

06
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนศรีวรการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ณ หอประชุมพรทิพย์ 
Rate this blog entry:
909 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events