Introduction

Introduction
     การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ มีหลายๆ กรณี เช่น แนะนำตัว กรณีสัมภาษณ์งาน หรือสัมภาษณ์สมัครเรียน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัย ที่ต้องผ่านการ สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเตรียมตัว การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ให้ดี โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ เมื่อเข้าสู่ การส...
Continue reading
Rate this blog entry:
1730 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events