งานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์

งานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์
​ คุณป้าประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารครัวแม่ส้มเกลี้ยง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1445 Hits
0 Comments

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
​กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวรการโดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาและผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธี ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2322 Hits
0 Comments

การประเมินการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

การประเมินการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
​นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2559  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1536 Hits
0 Comments

อบรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน

อบรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน
​              นางวาสนาสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และนางสาวกำไลทิพย์พึงเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนณ โรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1000 Hits
0 Comments

“ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙”

“ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙”
​             สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม Sriworakarn On Stage "ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙" โดยได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการวางพวงมาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลั...
Continue reading
Rate this blog entry:
1645 Hits
0 Comments

ร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน

ร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
​คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์โรงเรียนศรีวรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการและโรงเรียนศรีวรการแปลงยาว เข้าร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราปี 2560 ณ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1625 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทย

ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทย
​               โรงเรียนศรีวรการได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การทำ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1463 Hits
0 Comments

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) ฉะเชิงเทรา

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนศรีวรการจัดทัศนศึกษาดูงานในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่ศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
3716 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
​นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวรการ จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้การแยกขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และปลูกป่าชายเลน วัดคงคาราม อ.บางปะกง ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1134 Hits
0 Comments

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) และชมนิทรรศการต่าง ๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมใต้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1050 Hits
0 Comments

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560
​   คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนศรีวรการและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประขุมโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ​ขอมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1343 Hits
0 Comments

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560
​               คณะครูโรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560 ซึ่งได้มีการนำของขวัญ ของรางวัล จำนวนมากไปแจกให้กับเด็ก ร่วมถึงมีการจัดเกมและมอบรางวัล โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสถานีตำรวจแสนภูดาษและเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร...
Continue reading
Rate this blog entry:
1171 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน กิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร ขนม และจัดเกมต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการนี้ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้ป...
Continue reading
Rate this blog entry:
1042 Hits
0 Comments

พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงสำนึกที่ดีงาม และความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1339 Hits
0 Comments

อวยพรคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

อวยพรคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมอวยพร รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ และ รศ.พรสิริทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1014 Hits
0 Comments

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายสุพจน์ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 
Rate this blog entry:
2526 Hits
0 Comments

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายสุริยะจิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
Rate this blog entry:
2573 Hits
0 Comments

อวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายกลยุทธฉายแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
Rate this blog entry:
1479 Hits
0 Comments

อวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 
Rate this blog entry:
1098 Hits
0 Comments

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
​            ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายอนุกูลตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
Rate this blog entry:
1327 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events