ระวังมือเท้าปาก ระบาดช่วงฤดูฝน

ระวังมือเท้าปาก ระบาดช่วงฤดูฝน
          สธ.แนะศูนย์เด็กเล็กเฝ้าระวังมือเท้าปาก ระบาดในช่วงฤดูฝน ฝากครู ผู้ปกครองวิธีป้องกันที่ดีคือรักษาความสะอาดร่างกาย ล้างมือให้สะอาด          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รายงานของสำนัก ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-27 ม...
Continue reading
Rate this blog entry:
2960 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events