WiGig มาตรฐานใหม่ Wi-Fi พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในปีหน้า

WiGig มาตรฐานใหม่ Wi-Fi พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในปีหน้า
        แม้ว่า "Wi-Fi" ในปัจจุบันอาจจะมีความเร็วที่เพียงพอสำหรับใครหลายๆ คน แต่จะดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าหาก Wi-Fi มีความเร็วในการใช้งานมากกว่านี้?         ก่อนหน้านี้ Wi-Fi Alliance บริษัทผู้พัฒนาระบบ Wi-Fi ออกมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งาน Wi-Fi ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ Super Fast Wi-Fi ในชื่อ WiGig มีการท...
Continue reading
Tags:
Rate this blog entry:
945 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events