อหิวาต์เทียม

อหิวาต์เทียม

อหิวาต์เทียม

เป็นประเด็นร้อนกับการพบการปนเปื้อนของ "เชื้ออหิวาต์เทียม" หรือ เชื้อวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัสvibrio Parahaemolyticus) ในเลือดไก่ข้าวมันไก่บริเวณเขตจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหลายราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ผลิตเลือดไก่อีกด้วย

พบเชื้ออหิวาต์เทียมได้ที่ไหนบ้าง?

สามารถพบเชื้ออหิวาต์เทียมได้ในสัตว์น้ำทั้งน้ำเค็มและน้ำกร่อย ได้แก่ กุ้ง หอย ปลา และปูบางชนิด เชื้อนี้เคยระบาดครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ.1950) จากการบริโภคปลาดิบชิราสุ (Shirasu) และอีกหลายๆ ประเทศ เชื้ออหิวาต์เทียมจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีเกลือ NaCl 0.5-8% เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียส และที่ค่า pH 5-11

ซึ่งเป็นไปได้ว่าเลือดไก่อาจจะมีการปนเปื้นเชื้ออหิวาต์เทียมได้ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตเลือดไก่ มีการใส่เกลือป่นลงไป ทำให้เกิดสภาวะที่ทำให้เชื้อนี้สามารถเจริญเติบโตได้ และอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อระหว่างการปรุงอาหาร ในเรื่องวัตถุดิบสดทะเลปนกับเลือดไก่ อีกทั้งค่านิยมและความเข้าใจผิดๆ ในการบริโภคเลือดไก่ คือ นิยมบริโภคเลือดไก่แบบนิ่มๆ และมักเข้าใจว่าเลือดไก่ได้ถูกทำให้สุกมาแล้ว จึงละเลยไม่ทำให้เลือดไก่สุกก่อนบริโภค สำหรับสาเหตุของการติดเชื้ออหิวาต์เทียมสู่เลือดไก่นี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

​Reference : http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/3/40/819/th bip

Rate this blog entry:
Introduction
9 สูตรสมุนไพร เพื่อผิวหน้าสวย
 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events