WiGig มาตรฐานใหม่ Wi-Fi พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในปีหน้า

WiGig มาตรฐานใหม่ Wi-Fi พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในปีหน้า

        แม้ว่า "Wi-Fi" ในปัจจุบันอาจจะมีความเร็วที่เพียงพอสำหรับใครหลายๆ คน แต่จะดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าหาก Wi-Fi มีความเร็วในการใช้งานมากกว่านี้?

        ก่อนหน้านี้ Wi-Fi Alliance บริษัทผู้พัฒนาระบบ Wi-Fi ออกมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งาน Wi-Fi ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ Super Fast Wi-Fi ในชื่อ WiGig มีการทำงานอยู่ในช่วงความถี่ 60GHz ที่มีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 8 Gbps

        ล่าสุด Wi-Fi Alliance ออกมากล่าวว่า " ในปีหน้า มาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง WiGig จะสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แล็ปท็อป เราเตอร์ เป็นต้น ทั้งยังอาจจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับการใช้งานอุปกรณ์เสมือนจริง VR หรือ เล่นวีดีโอความละเอียด 4K ได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้น" (ในปัจจุบันความเร็วของ Wi-Fi ไร้สายไม่เพียงพอในการใช้งานความละเอียด 4K หรือ อุปกรณ์ VR)

        นอกจากนี้ Wi-Fi Alliance ยังกล่าวต่อว่า "WiGig จะใช้งานบนอุปกรณ์ไวเลส มาตรฐานใหม่ 802.11ad ที่ให้ความเร็ว (ในทางทฤษฏี) การเข้าถึงสูงสุดที่ 8 Gbps จากปกติ อุปกรณ์ไวเลส มาตรฐานปัจจุบัน 802.11ac จะให้ความเร็ว (ในทางทฤษฏี) การเข้าถึงได้เพียง 4.5 Gbps เท่านั้น

ที่มา :  www.theverge.com

Rate this blog entry:
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ทำกระทง"
ทำดีเพื่อพ่อ
 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events