• ประชุมผู้ปกครอง 2558

    โรงเรียนศรีวรการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และคุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ที่ปรึกษางานวิชาการสถาบันฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียน
    การสอน ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

    ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events