แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

07
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกับสำนักความร่วมมือในเครือ CP ALL จำกัด ได้แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวรการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการ 3 ม. (มีวุฒิ มีงาน มีเงิน) 

จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

01
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2562 ณ Fountain Tree Resort จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมชมนิทรรศการสื่อการสอน

01
 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD DIDAC ASIA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

การอบรมครูโรงเรียนเอกชน

04
 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปส.กช. จ.ฉะเชิงเทรา , ประธาน ปส.กช. จ.ชลบุรี และ ประธาน ปส.กช. จ.ระยอง เป็นประธารร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูเอกชนภาค 8 เรื่อง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร Online และ Coding with Unplug ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13 -14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562

0_25621003-030828_1
 โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ระหว่างวันที่ 30 กั...
Continue reading

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562

20
 โรงเรียนศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

08
 โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีว...
Continue reading

กิจกรรม "Academic Day 2019 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2562

0_25620817-063344_1
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม "Academic Day 2019 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒

38
 โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป และจัดกิจกรร...
Continue reading

การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ EEC

01
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานชมรมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาลรัฐบาลเกี่ยวกับพื้นที่ EEC และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ...
Continue reading

พิธีสวนสนาม

0_25620730-043309_1
โรงเรียนศรีวรการนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เดินสวนสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมประธานปส.กช.และคณะทำงาน จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน

09
    ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมประธานปส.กช.และคณะทำงาน จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีดร. ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมฯมาเป็นประธานในการประชุม และประธานปส.กช.จังหวัดชลบุรี ส่งมอบธงการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคตะวันออกปี 2563 ส่งต่อให้กั...
Continue reading

เข้าร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนายทวีป ฉิมไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

01
   ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธานชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการฯและคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนายทวีป ฉิมไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

09
 โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเทิดไท้องค์ราชันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

07
นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ MR.KEN KOGA ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง...
Continue reading

กิจกรรม"เจ็นไอ วีคิว พลัส"

0_25620719-173014_1
 วันนี้บริษัท ดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรม"เจ็นไอ วีคิว พลัส" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3

แห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_4746
 คุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

01
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก  คุณกฤษณ์  ทิวาวรรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

30
 โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และ ผอ.ชลลดา คำศิริ ผู้อำนวยการโร...
Continue reading

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม

14
โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events