ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ MR.KEN KOGA ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช. โดยมีผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมยานากาวา ประเทศไทย และ สช. เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กับ เครือข่ายโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events