แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกับสำนักความร่วมมือในเครือ CP ALL จำกัด ได้แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวรการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการ 3 ม. (มีวุฒิ มีงาน มีเงิน) 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events