การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ EEC

การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานชมรมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาลรัฐบาลเกี่ยวกับพื้นที่ EEC และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อน EEC โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการภาค 8 และ 9 ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา และในโอกาสนี้ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ในนามประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events