เข้าร่วมประชุมประธานปส.กช.และคณะทำงาน จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน

เข้าร่วมประชุมประธานปส.กช.และคณะทำงาน จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน

    ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมประธานปส.กช.และคณะทำงาน จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีดร. ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมฯมาเป็นประธานในการประชุม และประธานปส.กช.จังหวัดชลบุรี ส่งมอบธงการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคตะวันออกปี 2563 ส่งต่อให้กับ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานปส.กช.จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ FINN จังหวัดชลบุรี

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events