กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสร้างการรับรู้สู่สายอาชีพ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสร้างการรับรู้สู่สายอาชีพ

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนศรีวรการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ณ หอประชุมพรทิพย์ 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events