สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณกฤษณ์  ทิวาวรรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)


Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events