การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขัน "กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิ่ง 1500 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events