ตรวจเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2560

22813

​          อาจารย์เชาว์  จันทนา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนศรีวรการ โดยผลการตรวจสอบ โรงเรียนศรีวรการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทุกประการ

ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events