พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

 โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และ ผอ.ชลลดา คำศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว ให้เกียรติรับพานดอกไม้ธูปเทียนจากผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูด้วยการระลึกถึงพระคุณของครูและอีกนัยหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์แก่คุณครูข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events