อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

ศูนย์สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์สะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events