01

 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD DIDAC ASIA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร