พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

31
​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องปร...
Continue reading

ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

09
  โรงเรียนศรีวรการ จัดซ้อมใหญ่พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 ประกาศนียบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวรการ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคม

13
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคม:อบรมศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่าและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

01
 ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

1_25610308-045018_1
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารเอกเขนก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

05
 คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

รับวุฒิบัตรการ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

12
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษาจัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน

07
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้คัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษา จัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและฉลองสู่ความสำเร็จ

01
โรงเรียนศรีวรการได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และฉลองสู่ความสำเร็จให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทกับนักเรียน  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

วันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

08
  ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผ้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา " 100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุวิทย์คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูของสถาบันฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรเช...
Continue reading

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

0_25610218-143852_1
            สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้นำนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายเชาว์ จันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษเอกชน ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิด สรุปผลกา...
Continue reading

พิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ(เสกสุสาน)

25
  ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ (เสกสุสาน) ณ สุสานวัดเซนต์ปอนด์  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

รับเข็มเชิดชูเกียรติและร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ประจำปี2561

0_25610216-120743_1
                นางสาวพรวิจิตร  วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ)เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับเพชร และส่งนักเรียน ของสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะว...
Continue reading

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี2561

2_25610118-120157_1
              คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้เข้าร่วมกิจกรรวมวันครู ณ โรงเรียนดอนทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และทางสถาบันฯขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษณ์   ทิวาวรรณวงศ์ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น&n...
Continue reading

พิธีไหว้ครู "กตัญญูกตเวทิตา" ประจำปีการศึกษา 2560

0_25610116-005743_1
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดกิจกรรม "ไหว้ครูกตัญญูกตเวทิตา" เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาให้ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทอวยพรกับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯและนักเรียนแต่ละชั้นได้นำพวงมาลัย ช่อดอกไม้มอบให้กับคณะคร...
Continue reading

กิจกรรมวันเด็ก

0_25610113-025059_1
           สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยคุณป้าประไพ  วรศิลปฺ์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ และผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในครือศรีวรการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งได้มีการจัดเกมการละเล่นต่างๆ&n...
Continue reading

อวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ

00_25610105-134841_1
​วันที่ 4 - 5 มกราคม 2561  ผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเชาว์  จันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษเอกช...
Continue reading

โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ

12633_25610105-140753_1
 นางสาวเมริกา  ตันเจริญ หัวหน้าแผนกการตลาดสื่อสารองค์กร ตัวแทนโรงพยาบาลเกษมราษฏ์ ได้เข้าอวยพร ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561

ธนาคารกรุงไทยอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ

12632_25610105-140058_1
​     ผู้แทนธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้เข้าอวยพร ผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมเดช

01
คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสมเดช ฤทธิเดช ณ วัดนาคราชและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events