ร่วมพิธีสวนสนาม

__0007
​ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วม "พิธีสวนสนาม" ณ ศาลากลางจังหวัด เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

แห่เทียนเข้าพรรษา

39
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแดพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสนอง

18
คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสนอง สงวนทรัพย์ ณ วัดจุกเฌอและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

18
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

นักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

01
นักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ พุทธสมาคมฉะเชิงเทรา   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม

11
โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ตรวจเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2560

22813
​          อาจารย์เชาว์  จันทนา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนศรีวรการ โดยผลการตรวจสอบ โรงเรียนศรีวรการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูก...
Continue reading

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One

01
นักเรียนโรงเรียนศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2550 แปดริ้วเมืองคนมีธรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

001
  โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวน 106 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,400 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯเ ป็นประธานในพิธี ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

09
วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น"วันดื่มนมโลก" (World milk day) โรงเรียนของเราได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนของเราได้ดื่มนมเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการดื่มนม และบริษัทไมโล ได้นำเครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น    ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

05
โรงเรียนศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ร้้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560

0000
​          โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่รั้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560" โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติตนในการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนในรั้วศรีวรการ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อเรื่องความกตัญญู จากพระ...
Continue reading

"7 รอบ 84 ปี" วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

31
            ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน " 7 รอบ 84 ปี" วันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และคุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบ...
Continue reading

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

01
บรรยากาศการอบรมสะเต็มวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พร้อมกับการทดสอบออนไลน์ระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ และกล่าวปิดการอบรมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณกฤษณ์  ทิวาวรรณวงศ์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

31
บรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ณ ศูนย์สะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

อบรมสะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ

14
ศูนย์สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์สะเต็มระดับประถมศึกษา สช.20 ศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทย ​​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ไหว้พระแสวงบุญและทัศนศึกษาดูงาน

ไหว้พระแสวงบุญและทัศนศึกษาดูงาน
                ​ ผู้อำนวยการพรวิจิตร   วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เดินทางไปไหว้พระแสวงบุญ ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และหลังจากเสร็จสิ้นการไหว้พระแสวงบุญแล้ว ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต วัฒนธรรมความ...
Continue reading

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
​          สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และทางสถาบันฯต้องขอขอบพระคุณแ...
Continue reading

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559
​            สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระดับอนุบาล 3 โรงเรียนศรีวรการ และโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว โดยได้รับเกียรติจาก   รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์...
Continue reading

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events