งานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์

งานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์
​ คุณป้าประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารครัวแม่ส้มเกลี้ยง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
​กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวรการโดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาและผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธี ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

การประเมินการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

การประเมินการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
​นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2559  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

อบรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน

อบรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน
​              นางวาสนาสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และนางสาวกำไลทิพย์พึงเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนณ โรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

“ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙”

“ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙”
​             สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม Sriworakarn On Stage "ศรีวรการตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙" โดยได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการวางพวงมาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลั...
Continue reading

ร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน

ร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
​คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์โรงเรียนศรีวรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการและโรงเรียนศรีวรการแปลงยาว เข้าร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราปี 2560 ณ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทย

ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทย
​               โรงเรียนศรีวรการได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการสร้างต้นกล้าความดีด้วยค่านิยมความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การทำ...
Continue reading

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) ฉะเชิงเทรา

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนศรีวรการจัดทัศนศึกษาดูงานในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่ศูนย์การเรียนรู้( K.C.C) จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
​นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวรการ จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้การแยกขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และปลูกป่าชายเลน วัดคงคาราม อ.บางปะกง ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) และชมนิทรรศการต่าง ๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมใต้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560
​   คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนศรีวรการและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประขุมโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ​ขอมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560
​               คณะครูโรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560 ซึ่งได้มีการนำของขวัญ ของรางวัล จำนวนมากไปแจกให้กับเด็ก ร่วมถึงมีการจัดเกมและมอบรางวัล โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสถานีตำรวจแสนภูดาษและเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร...
Continue reading

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560
​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน กิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร ขนม และจัดเกมต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการนี้ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้ป...
Continue reading

พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงสำนึกที่ดีงาม และความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

อวยพรคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

อวยพรคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมอวยพร รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ และ รศ.พรสิริทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายสุพจน์ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายสุริยะจิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

อวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
​ ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายกลยุทธฉายแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

อวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
​            ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมอวยพรนายอนุกูลตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events