อบรมรวมพลังยกระดับ O-NET

14
 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมรวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ณ.โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา โดยมีท่าน ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

01
โรงเรียนศรีวรการได้ส่งผู้กำกับจำนวน 2 นาย และ ลูกเสือจำนวน 18 นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

0_25620531-072429_1
โรงเรียนศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ศรีวรการ

IMG_431_25620525-131933_1
 โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ศรีวรการ โดยจัดให้มีการฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบูมพี่รับน้อง และได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

19
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน

0_25620518-145254_1
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ณ ห้องไพรินทร์ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

05
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และคุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจก...
Continue reading

กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

0_25620420-044415_1
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ วัดแหลมใต้ ​ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒

01
โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

01_25620321-025422_1
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

3_25620315-141807_1
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโชคอนันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ...
Continue reading

ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

13
 โรงเรียนศรีวรการ จัดซ้อมใหญ่พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 ประกาศนียบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวรการ

พิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ(เสกสุสาน)

10
  ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ (เสกสุสาน) ณ สุสานวัดเซนต์ปอนด์ 

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

01
 คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3

0_25620305-142705_1
 กิจกรรมFarewell Party (กิจกรรมอำลา) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าอาคารสว่างอนุสรณ์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก

08
โรงเรียนศรีวรการ ได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบไปด้วย เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 36 คน 

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

04
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่  

นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

b2ap3_large_01
ผู้แทนครู นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

05
 ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนมารดานฤมล และขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูของสถาบันฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น เกียรติบัตรครูดีเด่น ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

นักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

23
  นักเรียนระดับอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 ณ สนามสุบินพิมพยะจันทร์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events