ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ทำกระทง"

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ทำกระทง"
​           นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกันฝึกทำกระทง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ทำดีเพื่อพ่อ

ทำดีเพื่อพ่อ
นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเครือศรีวรการ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นการแสดงออกถงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
​          ผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

สถาบันในเครือศรีวรการนำโดยคุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหาร คณะครูทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนา

สถาบันในเครือศรีวรการนำโดยคุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหาร คณะครูทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนา
สถาบันในเครือศรีวรการนำโดยคุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหาร คณะครูทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทางสาย และวัดอ่างสุวรรณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ณ Bayview Beach Resort บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ณ Bayview Beach Resort บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการนำโดยคุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ " Power of S.W.K Unity " และเปิดโลกทรรศน์ วัดห้วยมงคลและอุทยานราชภักดิ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและคณาจารย์ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ Bayview Beach Resort บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลรูปภาพ...
Continue reading

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง(วัดเมือง) จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่...
Continue reading

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวรการและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำ

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวรการและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำ
​ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำเพื่อมอบให้กับผู้มาติดต่อ และประชาชน เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559

ร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559
​​คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีวรการ นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงวิญญาณพระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงวิญญาณพระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย
​ "ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

จดจำนิรันดร “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”

จดจำนิรันดร “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”
​ พระราชพิธีรับราชสมบัติ เฉลิมพระยาม เมื่อ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2489 ​          พระราชทานพระบรมราโชวาทหลังพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2495  ​ พระราชทานสิ่งของแก่ชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ระหว่างทางเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ ในจังหวั...
Continue reading

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
          สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ    อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ ศาลาแม่ซิ้วเตียน วัดแหลมใต้ ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
​             สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการเป็นปร...
Continue reading

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2559

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2559
​           สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการเป็นประธานในก...
Continue reading

สอบปลายภาค 1/2559

สอบปลายภาค 1/2559
                   โรงเรียนศรีวรการได้จัดสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม   คลิ๊กที่นี่

ประกาศเกียรติคุณนักเรียน

ประกาศเกียรติคุณนักเรียน
​                  โรงเรียนศรีวรการขอประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กชายณัฐนันท์  ชินคีรี และเด็กชายถิรภัทร  ควรประกอบกิจ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนที่ได้กระทำคุณงามความดี โดยเก็บเงินที่ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนได้ทำตกไว้จำนวน 1,500 บาท  ซึ่งได้มีการติดต่อกับจากผู้ปกครองที่ท...
Continue reading

พิธีมิสซาขอบพระคุณ

พิธีมิสซาขอบพระคุณ
​              สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยคุณป้าประไพวรศิลป์ และครอบครัววรศิลป์ ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "ที่ระลึกพัชรสมโภช คณะเซอร์ เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ ชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า คณะเซอร์ เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เซอร์อัลฟองส์ เดอ เซอต์เปียร์ วรศิลป์ ครบรอบ 55 ปี ศีลบรรพ...
Continue reading

การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ
​          สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดการประชุมสุถาบันฯประจำ เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ  วรศิลป์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านงานวิชาการ...
Continue reading

ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ระดับประถมศึกษา Download ด้านล่าง pdf File Name: Primary-School_1-5_20160909-121442_1.pdf File Size: 159 kb Download File ระดับมัธยมศึกษา Download ด้านล่าง pdf File Name: Junior-High-School_1-59.pdf File Size: 166 kb Download File

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
​           สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสุบินพิมพยะจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ณรงค์  พฤษารุ่งเรือง ผู้บังคับกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันชัคเย่อ รวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญคื่อ...
Continue reading

เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวราการ

เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวราการ
          ขอเรียนเชิญ ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนศรีวรการ ร่วมงานการแข่งกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่  2  กันยายน  2559 ณ สนามกีฬาสุบินพิมพยะจันทร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก พันตรี ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองพลทหาร ราบที่...
Continue reading

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events