ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

0_25610724-145244_1
 นักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิกที่นี่

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

01
 นักเรียนโรงเรียนศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

อบรม“การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในกรณีติดอยู่ในรถรับ – ส่งนักเรียน”

__0041
          โรงเรียนศรีวรการได้จัดโครงการอบรมนักเรียนในระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภายในหัวข้อ "การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในกรณีติดอยู่ในรถรับ – ส่งนักเรียน" เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบเห็นเหตุการณ์ที่มีนักเรียนในระดับอนุบาลติดอยู่ในรถรับ-ส่งนักเรียน แล้วเสียชีวิตทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ...
Continue reading

จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด

11
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดย วงฟรุ้งฟริ้ง ดนตรีจิตอาสา ด้วยการใช้ดนตรีเข้าไปเป็นสื่อ นำเสนอเพลงที่ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ชักชวนเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

เข้าค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

01
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวรการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์อาเซียน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2561 ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

การอบรมมารยาทไทย

01
 นักเรียนโรงเรียนศรีวรการจำนวน 25 คน เข้าร่วมอบรมมารยาทที่โรงแรมแกรนด์รอยัล ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

0_25610626-034748_1
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม

14
โรงเรียนศรีวรการได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

ร่วมงานมหกรรม "รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561

09
 ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนศรีวรการ ร่วมงานมหกรรม "รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 ณอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัชราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

20
โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผอ.สุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษ...
Continue reading

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

0_25610608-135040_1
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธาน ซึ่งท่านผู้อำนวยได้มีการชี้แจงถึงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนได้รับทราบ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม  คลิ๊กที่นี่

งานสวดพระอภิธรรม ม.ลำเพย ศรีคะโชติ

18
  ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร และครูร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม และ ร่วมงานณาปนกิจ ม.ลำเพยศรีคะโชติ หัวหน้างานบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียนศรีวรการนอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีคะโชติ อย่างสุดซึ้ง ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม  คลิ๊กที่นี่

อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น

0_25610528-105400_1
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้เป็นศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น (สช.021 ฉะเชิงเทรา) ได้จัดอบรมสะเต็มศึกษาในระดับประถมต้น ให้กับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชาว์ จันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย สน.พิชัย บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปร...
Continue reading

อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย

29
        สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้เป็นศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย (สช.021 ฉะเชิงเทรา) ได้จัดอบรมสะเต็มศึกษาในระดับประถมปลาย ให้กับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชาว์จันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษเอกชน ฉะเชิงเทรา มาเยี่ยมชมการอบรมในครั้...
Continue reading

กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

0_25610518-131042_1
           สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษา และนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น การฟังธรรมะการนั่งสมาธิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมการเข้าฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่...
Continue reading

วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

06
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และคุณแม่ประไพวรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจ...
Continue reading

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คณาจารย์ที่ล่วงลับ

01
          สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ของสถาบันฯ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับคณะอาจารย์ของบสถาบันฯที่ล่วงลับ ณ วัดแหลมใต้ ข้อมูลรุปภาพฉบับเต็ม  คลิ๊กที่นี่

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย โดยศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณี เพื่อนำกลับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกิจกรรมของสถาบันฯ  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑

24
โรงเรียนศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

13
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events