Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
โรงเรียนศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Comments