20190419 กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ วัดแหลมใต้

Comments