Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
โรงเรียนศรีวรการได้ส่งผู้กำกับจำนวน 2 นาย และ ลูกเสือจำนวน 18 นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Comments