Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
โรงเรียนศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์...

Comments