20190726 พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

Updated: 5 years ago by Webmaster

Description
โรงเรียนศรีวรการจัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเทิดไท้องค์ราชันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตของสถาบันมาเป็นประธานในพิธี

Comments