งบประมาณ / การเงิน
โรงเรียนศรีวรการ

01

หมายเหตุ:

  • โรงเรียนลงทุนส่วนใหญ่ในส่วนสินทรัพย์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน
  • ในปีการศึกษา 2554 และ 2559 โรงเรียนลงทุนในระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเศรีวรการ

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events